Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

24 tháng 11 2019 09:12

câu hỏi

thế nào gọi là thành ngử


0

1


Nông Á

25 tháng 11 2019 15:24

Thành ngữ là một tổ hợp từ có cấu tạo cố định và biểu thị một nội dung tương đối trọn vẹn!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chỉ ra và phân tích các yếu tố tạo nên chất thơ của tác phẩm

9

Lihat jawaban (1)