Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

06 tháng 4 2020 23:45

câu hỏi

thân gồm những bộ phận nào


0

1


Phạm T

07 tháng 4 2020 05:38

thân chính,cành,chồi ngọn,chồi nách

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn ơi! nếu phải lựa chọn về mọi mặt thì nơi nào là hoàn hảo nhất! thành phố hay nông thôn...???🤨🤔

2

Lihat jawaban (5)