Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen H

24 tháng 12 2019 02:51

câu hỏi

thân dài ra và to ra nhờ bộ phận nào


0

1


Hiroshi Y

24 tháng 12 2019 06:57

Thân dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. Thân to ra do sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?

13

Lihat jawaban (1)