Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

09 tháng 12 2019 00:14

câu hỏi

Thân cây to ra do đâu


1

6


Phan N

09 tháng 12 2019 06:50

Mô Phân Sinh Ngọn

Hiroshi Y

12 tháng 12 2019 22:44

Thân cây to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Ngô N

10 tháng 12 2019 11:48

Do hoạt động của tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (trụ giữa to ra nhờ tầng sinh trụ, vỏ to ra nhờ tầng sinh vỏ)

Vạn Đ

12 tháng 12 2019 03:52

Tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ

Nhu V

13 tháng 12 2019 03:54

do sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

_khahnqoc_ _

28 tháng 12 2020 13:06

do sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?

13

Lihat jawaban (1)