Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm N

02 tháng 1 2023 14:37

câu hỏi

Thả một vật có khối lượng 100g , rơi tự do ở độ cao 45m so với mặt đất . Cho g =10 m/s2 A. Tính vận tốc vật khi chạm đất B. Giả sử khi vừa chạm đất , vật tiếp tục lún sâu được 10cm . Tính lực cản trung bình đất tác dụng vào vật. Lưu ý: Không dùng công thức cơ năng .( kiến thức hk1 lớp 10)

Thả một vật có khối lượng 100g , rơi tự do ở độ cao 45m so với mặt đất .  Cho g =10 m/s2 

A. Tính vận tốc vật khi chạm đất 

B. Giả sử khi vừa chạm đất , vật tiếp tục lún  sâu được 10cm . Tính lực cản trung bình đất tác dụng vào vật.

Lưu ý: Không dùng công thức cơ năng .( kiến thức hk1 lớp 10)

alt

10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 13:07

Được xác nhận

Chào em Tâm N, Đây là dạng toán bảo toàn động năng. Bài giải chi tiết: a) Bảo toàn cơ năng vt ném và vt chạm đất 1/2mv^2=mgh ⇒1/2.v^2= 10.45 ⇒v=30 m/s b) Định lý động năng 0 −1/2mv^2 =A(P)+ A(F) ⇒−1/2mv^2=mgs−F.s ⇒−1/2.0,1.30^2= 0,1.10.0,1 −F.0,1 ⇒ F = 451N Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô nhé. Cảm ơn em.

Yuth Y

08 tháng 1 2023 16:02

<p>a, đổi &nbsp;: m = 100 g = 0,1 kg</p><ul><li>vận tốc khi chạm đất là : v=√2h/g</li><li>=&gt; v =√2*45/10 = 3 m/s<sup>2</sup></li></ul><p>&nbsp;</p><p>b , lực cản tb của đất : F= m*g = 0,1*10 = 1 N</p>

a, đổi  : m = 100 g = 0,1 kg

  • vận tốc khi chạm đất là : v=√2h/g
  • => v =√2*45/10 = 3 m/s2

 

b , lực cản tb của đất : F= m*g = 0,1*10 = 1 N

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một đèn chiếu gồm một gương cầu lõm và một bóng đèn coi như nguồn điểm, có thể dịch chuyển dễ dàng trên trục chính của gương. Đặt màn quan sát E cách gương a=3,6cm rồi làm theo thứ tự sau: Dịch chuyển nguồn sáng đến khi vòng tròn sáng trên màn E có đường kính đúng bằng đường kính đường rìa của gương cầu Do = 20cm, đây là vị trí (1). a. Từ vị trí (1) dịch chuyển nguồn sáng đúng một đoạn I = 6cm, thì vòng tròn sáng trên màn E có đường kinh D = 6cm. Hãy tính tiêu cự của gương cầu. b. Từ vị trí (1) phải dịch chuyển nguồn sáng theo chiều nào, dịch chuyển bao nhiêu để ảnh của nguồn sáng hiện rõ nét trên màn.

6