Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê B

01 tháng 1 2023 11:52

câu hỏi

Thả một miếng gỗ vào trong một chất lỏng thì thấy phần thể tích gỗ ngập trong chất lỏng bằng 1/2 thể tích miếng gỗ, biết dgỗ = 6000N/m3. Trọng lượng riêng của chất lỏng sẽ là ?


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 13:32

Được xác nhận

Chào em Lê B, Bài giải chi tiết: Do miếng gỗ đang đứng yên nên: P =F(acsimet) ⇔d gỗ.V=d chất lỏng.1/2V ⇔d gỗ = d chất lỏng /2 ⇔ 6000 =d chất lỏng/2 ⇒d chất lỏng = 6000.2 = 12000 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)