Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

21 tháng 2 2021 12:59

câu hỏi

thêm dần dần nước clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn một ít tinh bột


8

1

Được xác nhận

P. Nguyen

22 tháng 2 2021 02:02

Được xác nhận

Chào em, khi thêm dần dần nước clo vào dung dịch KI thì xảy ra phản ứng sau: Cl2 + 2KI -- > 2KCl + I2 Iot sinh ra sẽ có phản ứng màu với hồ tinh bột kết quả là tạo thành dung dịch có màu xanh tím

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (t° thường) a. Viết phương trình phản ứng b. Xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

2

Lihat jawaban (1)