Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

30 tháng 11 2022 13:47

câu hỏi

thời xưa khi khoa học chưa phát triển, để biết 1 đoàn quân đang tiến từ xa đến, người ta có thể dùng cách áp tai xuống mắt đất. Giải thích vì sao?

thời xưa khi khoa học chưa phát triển, để biết 1 đoàn quân đang tiến từ xa đến, người ta có thể dùng cách áp tai xuống mắt đất. Giải thích vì sao?


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:43

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Phạm N</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Vì âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn trong không khí<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Phạm N

Bài giải chi tiết:
Vì âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn trong không khí

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thế nào là sự nhiễm điện do cọ xác . chất dẵn điện và chất cách điện

2

Lihat jawaban (2)