Square root
VBT
Calculator
magnet

Tham N

27 tháng 11 2019 10:30

câu hỏi

thời Trần quân đội được xây dựng theo chính sách và chủ trương gì?


0

2


Nhu Q

27 tháng 11 2019 11:55

chính sách:"Ngụ binh ư nông" chủ trương:" Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông😉

Nguyễn T

01 tháng 12 2019 22:52

quân đội nhà trần được tuyển dụng theo chính sách ngự binh ư nông và theo chủ trương quan lính cot tinh nhuệ,không cốt đông,xay dựng tinh thần đoàn kết trong quan đội

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đánh giá việc rời đô của nhà lý hoa lư vê đại la

4

Lihat jawaban (3)