Square root
VBT
Calculator
magnet

Thương C

17 tháng 6 2020 12:28

câu hỏi

Thời lê sơ thành lập trong hoàn cảnh nào ? Thời gian ? Vị vua đầu tiên vẽ sơ đồ bộ máy nhà nc


3

1


Phạm N

04 tháng 9 2020 04:41

Thời lê sơ thành lập trong hoàn cảnh xâm lược của quân Minh và thất bại của nhà Hồ thế kỉ 15 vị vua đầu tiên vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước là lê thánh tông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ba lần xâm lược Đai Việt ai đứng đầu

0

Lihat jawaban (1)