Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng U

31 tháng 10 2019 12:57

câu hỏi

thời kì tiền lê có mấy đời vua?vị vua nào tồn tại lâu nhất


0

2


Nguyễn L

02 tháng 11 2019 15:02

Mình xin trả lời câu hỏi của bạn: - Nhà Tiền Lê có 3 vị vua: + Lê Đại Hành (980-1005) + Lê Trung Tông (1005) + Lê Long Đĩnh hay Lê Ngọa Triều (1005-1009) Trong đó Lê Đại Hành là vị vua trị vì lâu nhất.

Chào M

06 tháng 11 2019 12:13

có 4 vị vua Lê Đại Hành Lê Trung Tống Lê Hoàn Lê Long Đĩnh vị vua trị vì lâu nhất là Lê Hoàn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tần thủy hoàng có lập hoàng hậu nương nương không?

1

Lihat jawaban (1)