Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều T

14 tháng 3 2020 05:25

câu hỏi

thời gian và bối cảnh ra đời của từng bản hiến pháp??


0

1


Lê T

18 tháng 3 2020 08:01

-Nước ta có 5 bản hiến pháp. Cụ thể là: + Hiến pháp năm 1946 đc Quốc Hội Nước VN dân chủ cộng hoà thông qua ( 09/11/1946).Đây là bản hiến pháp đầu tiên của nước VN đồng thời cũng là bản hiến pháp dân chủ tiến bộ đầu tiên ở khu vực ĐNÁ. Hiến pháp năm 1946 gồm có 7 chương với 70 điều - hiến pháp của thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. +Hiến pháp năm 1959 đc Quốc hội nước VN dân chủ cộng hoà thông qua ( 31/12/1959) gồm có 10 chương với 112 điều - Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền bắc, đấu tranh giải phóng dân tộc ở VN. + Hiến pháp năm 1980 đc Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua (18/12/1980) gồm có 12 chương với 147 điều -Hiến pháp của thời kỳ thống nhất đất nước. + Hiến pháp năm 1992 đc Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua (15/04/1992) gồm có 12 chương với 147 điều -Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước. +Hiến pháp năm 2013 đc Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua (28/11/2013) gồm 11 chương với 120 điều - Hiến pháp của thời kỳ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lan và tuấn đã yêu nhau đc lâu.khi 2 người thưa chuyện với gia đình thì mẹ lan nhất định không đồng ý vì cho rằng tuấn ít tuổi hơn lan,nếu lấy nhau sau này lan sẽ già hơn chồng và sẽ không đc hạnh phúc. lan và tuấn giải thích mãi mà mẹ lan vẫn không đồng ý.theo bà,con cái phải nghe lời cha mẹ, bà sẽ doạ sẽ từ con nếu lan cứ làm theo ý mình a. em nhận xét về việc làm của lan b. dựa vào những hiểu biết về hôn nhân gia đình em hãy cho biết nếu là lan em sẽ thuyết phục mẹ thế nào?

0

Lihat jawaban (3)