Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh Y

22 tháng 12 2019 11:33

câu hỏi

Thì hiện tại tiếp diễn là gì thế ạ ?


0

3


V. Văn

23 tháng 12 2019 01:49

Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous tense) là một thì dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói. •We are studying English now. Diễn tả những sự việc đang diễn ra xung quanh thời điểm nói. •I am looking for a job. Thì này còn dùng để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo một kế hoạch được lên lich sẵn. •I am getting married next year. Dấu hiệu nhận biết thì: now: bây giờ right now: ngay bây giờ at the moment: lúc này

Khang T

27 tháng 12 2019 03:48

Thì hiện tại tiếp diễn - present continuous tense. Với công thức này, ta có thể dùng chỉ một hành động đang xảy ra (hiện tại). Công thức này là: S + to be (was, were)+ V-ing

Bùi Q

27 tháng 12 2019 15:32

Công thức thì hiện tại tiếp diễn là S+tobe+V_ing He,she,it,danh từ số ít thì dùng is I đi với am We,you,they,danh từ số nhiều thì dùng are Ví dụ:I am going to school. He is playing with his ball. We are doing our homework.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi bị : - chicken pox -food poisoning -viuss corona cho mink nghĩa của 2 từ trên với ak mink cảm ơn❤❤❤

0

Lihat jawaban (1)