Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc Y

15 tháng 12 2019 04:20

câu hỏi

thể dục nhảy xà như thế nào


4

2


Nguyễn H

16 tháng 12 2019 04:30

tập nhiều rồi sẽ quen bạn nhờ ai đó dạy cách nhảy là có thể làm được nhé

Phan K

17 tháng 12 2019 15:12

môn này ko cần năng khiếu (có cần tốt ) học hỏi, tìm tòi , xem ng kh chắc chắn sẽ tốt hơn , không khó Thấy hay cho like

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cức thơm hay cúc thâm

34

Lihat jawaban (4)