Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh P

02 tháng 12 2019 12:44

câu hỏi

Thực tiễn là gì? Ví dụ về thực tiễn.


1

1


Linh L

16 tháng 12 2019 09:04

thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội .ví dụ: Con người đã phát minh ra nón bảo hiểm em để bảo vệ bộ phận nào của mình đừng để tránh tình trạng tai nạn xảy ra.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao chúng ta phải thường xuyên đổi mới phương pháp học tập của bản thân?

6

Lihat jawaban (1)