Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

20 tháng 11 2022 12:54

câu hỏi

Thực sự hiện các phép tính 1/6+ 7/27 + 5/18

Thực sự hiện các phép tính 

1/6+ 7/27 + 5/18


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 08:03

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn Đ, Đáp án cho câu hỏi của em là: 19/27 Bài giải chi tiết: 1/6+ 7/27 + 5/18 = (9+14+15)/54 = 38/54 = 19/27 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thu L

20 tháng 11 2022 13:25

<p>1/6+ 7/27 + 5/18=0.7037037037</p>

1/6+ 7/27 + 5/18=0.7037037037

Đăng V

25 tháng 11 2022 11:59

<p>19/27=0,(703)</p><p>&nbsp;</p>

19/27=0,(703)

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận