Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

04 tháng 12 2022 05:59

câu hỏi

Thực hiện phép tinh hợp lý a (-4).(+7).(-125).(-3)


2

1


Lê T

04 tháng 12 2022 13:35

<p>(-4).(+7).(-125).(-3)</p><p>= [(-4).(-125)].[7.(-3)]</p><p>= 500.(-21)</p><p>= -10500</p><p>Mik nghĩ như này ạ</p>

(-4).(+7).(-125).(-3)

= [(-4).(-125)].[7.(-3)]

= 500.(-21)

= -10500

Mik nghĩ như này ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận