Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

10 tháng 9 2022 15:47

câu hỏi

Thục hiện phép tinh: a) 27/23+5/21−4/23+16/21+1/2


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

10 tháng 9 2022 16:22

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Van N,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Phân số</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p><strong>27/23+5/21−4/23+16/21+1/2</strong></p><p><strong>= (27/23 - 4/23) + (5/21+16/21) +1/2</strong></p><p><strong>= 1+1+1/2</strong></p><p><strong>= 5/2</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Van N, 

Đây là câu hỏi thuộc Chương Phân số

Lời giải chi tiết: 

27/23+5/21−4/23+16/21+1/2

= (27/23 - 4/23) + (5/21+16/21) +1/2

= 1+1+1/2

= 5/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

0

Lihat jawaban (2)