Square root
VBT
Calculator
magnet

LEN T

25 tháng 12 2022 15:06

câu hỏi

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính

alt

9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 13:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em LEN T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 3√2<br>Bài giải chi tiết:<br>√50 - √18 + √2</p><p>= 5√2 - 3√2 + √2</p><p>= 3√2</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em LEN T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 3√2
Bài giải chi tiết:
√50 - √18 + √2

= 5√2 - 3√2 + √2

= 3√2


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Lê M

26 tháng 12 2022 13:30

<p>Đáp Án là 3√2&nbsp;</p>

Đáp Án là 3√2 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận