Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

13 tháng 9 2022 06:26

câu hỏi

Thực hiện phép tính rồi tính giá trị của biểu thức: B=4x(2x+y)+2y(2x+y)−y(y+2x) vơi x=1/2;y=−3/4.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 06:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phép nhân đa thức với đa thức</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>B=4x(2x+y)+2y(2x+y)−y(y+2x)</p><p>=(2x+y).(4x+2y-y)</p><p>=(2x+y).(4x+y)</p><p>=(2.1/2-3/4).(4.1/2-3/4)</p><p>=5/16</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phép nhân đa thức với đa thức

Bài giải chi tiết 

B=4x(2x+y)+2y(2x+y)−y(y+2x)

=(2x+y).(4x+2y-y)

=(2x+y).(4x+y)

=(2.1/2-3/4).(4.1/2-3/4)

=5/16

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)