Square root
VBT
Calculator
magnet

Dâu T

09 tháng 9 2020 06:46

câu hỏi

thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: x(x-y)+y(x+y) tại x=-6 và. y=8


12

1


Cẩm A

10 tháng 9 2020 03:30

x^2-xy+yx+y^2 x^2+y^2 Tại x=-6 và y=8,ta có : -6^2+8^2 = 36+16 = 52 Vậy giá trị của biểu thức trên là 52

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Max của biểu thức B(x)=-5x^2-4x+1

0

Lihat jawaban (1)