Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh T

09 tháng 10 2022 00:58

câu hỏi

Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thê): a) ((−5)/11)⋅7/15⋅(11/(−5))⋅(−30); b) (−1/3)⋅(−15/19)⋅38/45 c) (−5/9)⋅3/11+(−13/18)⋅3/11; d) (22/15⋅9/17⋅3/32):(−3/17).

 Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thê): a) ((−5)/11)⋅7/15⋅(11/(−5))⋅(−30); b) (−1/3)⋅(−15/19)⋅38/45 c) (−5/9)⋅3/11+(−13/18)⋅3/11; d) (22/15⋅9/17⋅3/32):(−3/17).

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 01:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Mạnh T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a)-5/11.7/15.11/-5.-30</p><p>=(-5/11.11/-5)(7/15.-30)</p><p>=1.(-14)=-14<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Mạnh T,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

a)-5/11.7/15.11/-5.-30

=(-5/11.11/-5)(7/15.-30)

=1.(-14)=-14
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận