Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

17 tháng 9 2022 16:30

câu hỏi

Thực hiện phép tính: d) 47−[736:5−3^(4)]⋅2013


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

18 tháng 9 2022 09:31

Được xác nhận

<p>Chào em Kiên N,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Chương Đại số: Số hữu tỉ, Bài Cộng trừ nhân chi số hữu tỉ.&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Kiên N,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Đại số: Số hữu tỉ, Bài Cộng trừ nhân chi số hữu tỉ. 

Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận