Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

01 tháng 9 2022 08:19

câu hỏi

Thực hiện phép tính: b) (24x−12x^(2)+6x^(2)):6x^(′)

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 9 2022 00:46

Được xác nhận

Xin chào Huy H. Đây là câu hỏi thuộc chương đa thức Lời giải chi tiết: (24x−12x^(2)+6x^(2)):6x^(2) = (24x - 6x^2 ) : 6x^2 = 4/x - 1 Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tìm tổng của 1 bình phương

10

Được xác nhận