Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

29 tháng 12 2022 13:56

câu hỏi

Thực hiện phép tính : a) 2x 2 .(3xy-4xy 2 -5) b) (25x 5 -5x 4 +10x 2 ):5x 2

Thực hiện phép tính :

a)  2x2.(3xy-4xy2-5)

b) (25x5-5x4+10x2):5x2


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 14:49

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần phép nhân, chia đa thức Bài giải chi tiết: a) 2x^2.(3xy-4xy^2-5)= 6x^3y - 8x^3y^2 -10x^2 b) (25x^5-5x^4+10x^2):5x^2= 5x^3 -x^2 +2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân số sau: 24/1000.

0

Được xác nhận