Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 16:07

câu hỏi

Thực hiện phép tính a) : 2x⋅(2x^(2)+3x−1)


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 16:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Nhân đơn thức với đa thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) &nbsp;2x⋅(2x<sup>2</sup>+3x−1)</p><p>=4x<sup>3</sup>+6x<sup>2</sup>-2x</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Nhân đơn thức với đa thức

Bài giải chi tiết:

a)  2x⋅(2x2+3x−1)

=4x3+6x2-2x

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 16:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phép nhân đơn thức với đa thức</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>2x⋅(2x<sup>2</sup>+3x−1)</p><p>=4x<sup>3</sup>+6x<sup>2</sup>-2x</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phép nhân đơn thức với đa thức

Bài giải chi tiết 

2x⋅(2x2+3x−1)

=4x3+6x2-2x

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) (2x−1)/5−(x−2)/3=(x+7)/15

2

Được xác nhận