Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 8 2022 09:09

câu hỏi

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)


20

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 09:55

Được xác nhận

Xin chào em Ly P, Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên Bài giải chi tiết: hình ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận