Square root
VBT
Calculator
magnet

Thituyet30 B

15 tháng 8 2022 03:04

câu hỏi

thực hiện phép tính [3(x-y)²-2(x-y)³]:(y-x)² giúp em với ạ


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 05:47

Được xác nhận

Xin chào em Thituyet30 B Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, Bài 3: Đa thức Bài giải chi tiết: [3(x-y)²-2(x-y)³]:(y-x)² =[3(x-y)²-2(x-y)³]:(x-y)² =3(x-y)²:(x-y)²-2(x-y)³:(x-y)² =3-2(x-y) =3-2x+2y Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận