Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến L

04 tháng 12 2019 11:38

câu hỏi

thực hiện phép nhân 2x.(xmũ2+3x-5).


1

1


Nguyễn T

12 tháng 12 2019 11:15

2x^3+6x^2-10x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7-2x(24-3x)-6x^2+x-50

3

Lihat jawaban (1)