Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần S

28 tháng 1 2023 04:25

câu hỏi

Thực hiện phéo tính bằng cách hợp lí: A=27×45+55×27 phần 2+4+6+...+14+16+18

Thực hiện phéo tính bằng cách hợp lí:

A=27×45+55×27 phần 2+4+6+...+14+16+18

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 12:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần S,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: A = 30<br>Bài giải chi tiết:<br>27.45 + 55.27 = 27.(45+55) = 27 . 100 = 2700</p><p>2 + 4 + 6 + ... + 14 + 16 +18 = (2+18).9 /2 = 90</p><p>=&gt; A = 2700 / 90 = 30</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Trần S, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: A = 30
Bài giải chi tiết:
27.45 + 55.27 = 27.(45+55) = 27 . 100 = 2700

2 + 4 + 6 + ... + 14 + 16 +18 = (2+18).9 /2 = 90

=> A = 2700 / 90 = 30


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận