Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

08 tháng 9 2022 15:12

câu hỏi

Thực hiện các phép toán sau: b) (6x^(3)y^(2)−9x^(4)y^(3)+15x^(3)y^(4)):3x^(3)y^(2)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 15:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương số nguyên</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1>(6x^(3)y^(2)−9x^(4)y^(3)+15x^(3)y^(4)):3x^(3)y^(2)<br>&nbsp;= 2 - 3xy + 5y<sup>2</sup></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M, 

Đây là một bài tập thuộc Chương số nguyên

Bài giải chi tiết:

(6x^(3)y^(2)−9x^(4)y^(3)+15x^(3)y^(4)):3x^(3)y^(2)
 = 2 - 3xy + 5y2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận