Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

13 tháng 10 2022 03:15

câu hỏi

Thực hiện các phép tính (tính hợp lí nếu có thể): (−1)/3+7/6+3/2.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 03:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(−1)/3+7/6+3/2.</p><p>= 5/6+3/2</p><p>= 7/3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,
Đây là một bài tập thuộc Toán 6
Bài giải chi tiết: 

(−1)/3+7/6+3/2.

= 5/6+3/2

= 7/3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận