Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh N

04 tháng 4 2021 13:21

câu hỏi

Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) -213+87 b) 2021-(2021-1080) c)(-27).3 đ)18.(-65)+18.(-35) e) -2/5+ -3/5 f)-2/7+3/14+-9/15+5/-7+11/14


3

2


T. Hữu

06 tháng 4 2021 02:20

-213 + 87 = -213 -87 +87 +87 = -300 + 174 = -(300-174) = -126

Anh L

17 tháng 3 2022 00:23

owning

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rút gọn phân số 9 . 11 + 32 . 9 ________________ 25. 15 + 12 . 23 giúp mình với

10

Lihat jawaban (1)