Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

12 tháng 9 2022 07:56

câu hỏi

Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức: D=2x(10x^(2)−5x−2)−5x(4x^(2)−2x−1) với x=−5.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 9 2022 09:15

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào Ly P</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Hằng đẳng thức</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết:</strong></p><h1>D=2x(10x^(2)−5x−2)−5x(4x^(2)−2x−1)</h1><p>= 20x<sup>3</sup>-10x<sup>2</sup>-4x - 20x<sup>3</sup>+10x<sup>2</sup>+5x</p><p>= x = -5</p><p><strong>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào Ly P

Đây là câu hỏi thuộc Chương Hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết:

D=2x(10x^(2)−5x−2)−5x(4x^(2)−2x−1)

= 20x3-10x2-4x - 20x3+10x2+5x

= x = -5

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận