Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền H

15 tháng 8 2022 08:31

câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý a, -1/2-3/4-(-1/3)+1/69-(+2/9)+1/6-(+1/36) b, 1/2003*2002-1/2002*2001-...-1/3*2-1/2*1 c, (1-1/2^2) (1-1/3^2) (1-1/4^2)....(1-1/100^2)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

18 tháng 8 2022 02:42

Được xác nhận

Chào em Hiền H, Đây là câu hỏi thuộc Chương Số học: Phân số, Bài Các bài toán về phân số. Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận