Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

14 tháng 8 2022 11:30

câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau: e) (23.36−17.36):36


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

14 tháng 8 2022 16:40

Được xác nhận

Xin chào em Bao T, Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, bài Phép trừ và phép chia Bài giải chi tiết: (23.36-17.36):36=[(23-17).36]:36=6 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận