Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 22:59

câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau d) (−5)/8−7/18


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 23:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Trang L</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 3: Phép cộng hai phân số<br>Bài giải chi tiết: (−5)/8−7/18=-45/72-28/72=-73/72<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Trang L
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 3: Phép cộng hai phân số
Bài giải chi tiết: (−5)/8−7/18=-45/72-28/72=-73/72
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận