Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:40

câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau b) (x+3)(2x^(2)+x−2)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 05:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 8<br>Bài giải chi tiết:</p><p>(x+3)(2x^2+x-2)</p><p>=2x^3+x^2-2x+6x^2+3x-6</p><p>=2x^3+7x^2+x-6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 8
Bài giải chi tiết:

(x+3)(2x^2+x-2)

=2x^3+x^2-2x+6x^2+3x-6

=2x^3+7x^2+x-6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận