Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 22:59

câu hỏi

Thưc hiện các phép tính c) (x+3)(x^(2)+3x−5)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 00:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Trang L</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 2: Nhân đa thức với đa thức<br>Bài giải chi tiết:(x+3)(x^(2)+3x−5)</p><p>=x<sup>3</sup>+3x<sup>2</sup>-5x+3x<sup>2</sup>+9x-15</p><p>=x<sup>3</sup>+6x<sup>2</sup>+4x-15<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Trang L
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Bài giải chi tiết:(x+3)(x^(2)+3x−5)

=x3+3x2-5x+3x2+9x-15

=x3+6x2+4x-15
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận