Square root
VBT
Calculator
magnet

Mfkdjwadskdasj M

04 tháng 10 2022 15:23

câu hỏi

Thực hiện các phép tính:

Thực hiện các phép tính:

alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Mfkdjwadskdasj M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, &nbsp;bài số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;321–21.[(2.3<sup>3</sup>+4<sup>4</sup>:32)–52]</p><p>=321–21.[(2.27+256:32)–52]</p><p>=321–21.[(54+8)–52]</p><p>=321–21.[62–52]</p><p>=321–21.10</p><p>=321–210</p><p>=111</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Mfkdjwadskdasj M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6,  bài số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

   321–21.[(2.33+44:32)–52]

=321–21.[(2.27+256:32)–52]

=321–21.[(54+8)–52]

=321–21.[62–52]

=321–21.10

=321–210

=111

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em 

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Mfkdjwadskdasj M,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>321-21.[(2.3<sup>3</sup>+4<sup>4</sup>:32)-52]</p><p>=321-21.[(2.27+8)-52]</p><p>=321-21.[(54+8)-52]</p><p>=321-21.(62-52)</p><p>=321-21.10</p><p>=321-210</p><p>=111</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Mfkdjwadskdasj M,

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết:

321-21.[(2.33+44:32)-52]

=321-21.[(2.27+8)-52]

=321-21.[(54+8)-52]

=321-21.(62-52)

=321-21.10

=321-210

=111

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)