Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

07 tháng 9 2022 09:01

câu hỏi

Thực hiện các phép nhân sau: a) 951 . 23

Thực hiện các phép nhân sau:

a) 951 . 23


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 09:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) 951 . 23 = 21873</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

a) 951 . 23 = 21873

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận