Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

26 tháng 11 2019 05:22

câu hỏi

thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì


0

3


Thiêngiao L

26 tháng 11 2019 13:09

Thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc

Trần L

30 tháng 11 2019 14:51

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc để hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến và các bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thức chiến tranh

Trần N

30 tháng 11 2019 15:03

Thực dân Pháp có âm mưu tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn, tấn công vào cơ quan đầu não

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao vua Tự Đức không cho canh tân đất nước? Canh tân là gì ?Ai đề nghị canh tân đất nước?

0

Lihat jawaban (1)