Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh T

20 tháng 8 2020 10:50

câu hỏi

Thưa thầy cô, tại sao lại nói văn học viết là văn học bác học ạ?


6

1


Pham N

05 tháng 10 2020 02:10

Được viết bởi tầng lớp tri thức, có sử dụng chữ viết đễ lưu truyền.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích luận đề chính nghĩa trong bài "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi

14

Lihat jawaban (1)