Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

21 tháng 3 2023 04:29

câu hỏi

Thả 1 vật có khối lượng 50g rơi tự do từ độ cao 20m so với mắt đất g =10m/s2 a) tính cơ năng b)vận tốc của vật khi rơi được 15m C)trong thực tế khi rơi vật chịu tác dụng của lúc cản không khí nên vận tốc khi chạm đất là 19,5m/s tính độ lợn lực cản

Thả 1 vật có khối lượng 50g rơi tự do từ độ cao 20m so với mắt đất g =10m/s2 a) tính cơ năng b)vận tốc của vật khi rơi được 15m

C)trong thực tế khi rơi vật chịu tác dụng của lúc cản không khí nên vận tốc khi chạm đất là 19,5m/s tính độ lợn lực cản


13

1


Duong T

01 tháng 4 2023 15:49

<p>a)</p><p>W=Wđ+Wt=0+0,05.10.20=10J</p><p>b) Chọn gốc thế năng tại mặt đất</p><p>W1=W2&nbsp;</p><p>m.g.h1=1/2.m.v^2+m.g.h2</p><p>→ v=-10m/s&nbsp;</p><p>c) ĐLĐN&nbsp;</p><p>Wđ - Wd0 =Afc&nbsp;</p><p>1/2.m.v^2 =-Fc.s&nbsp;</p><p>Fc≈ -0,48N</p><p>→ độ lớn lực cản là 0,48N</p>

a)

W=Wđ+Wt=0+0,05.10.20=10J

b) Chọn gốc thế năng tại mặt đất

W1=W2 

m.g.h1=1/2.m.v^2+m.g.h2

→ v=-10m/s 

c) ĐLĐN 

Wđ - Wd0 =Afc 

1/2.m.v^2 =-Fc.s 

Fc≈ -0,48N

→ độ lớn lực cản là 0,48N

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đặt 1 đoạn dây dẫn có chiều dài 2m mang dòng điện 10A vào một từ trường có cảm ứng từ là 0,02T. Xác định lực từ tác dụng lên dây AB.

14

Lihat jawaban (1)

Bài tập về nhà-môn Vật lí Câu 1: Một người đo chiều dài một cuốn sách | = 22 ± 1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B s = 440 ± 1 km. Người nào đo chính xác hơn?

3

Được xác nhận