Square root
VBT
Calculator
magnet

Quyên N

21 tháng 10 2020 13:56

câu hỏi

tg chùa có một ông sư bị ốm, có ba ông sư vô thăm. hỏi trong chùa có bn ôn sư? tại sao?


26

3


Athanasia A

23 tháng 10 2020 13:39

2 ông nhé

Đoàn G

25 tháng 10 2020 12:25

2 ông bạn

Quyên N

29 tháng 10 2020 14:42

tại sao?

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Nguyễn N

23 tháng 10 2020 04:13

có 3 ông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhà Hậu Lê thành lập bằng cách nào? Tại sao nhà Lê vẫn sụp đổ khi vẫn có chính sách tốt? Nguyên nhân nào gây nên?

25

Lihat jawaban (1)