Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

25 tháng 9 2022 13:46

câu hỏi

tenses review

tenses review

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 11:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nam N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Quá khứ đơn hoặc Quá khứ tiếp diễn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. fell/was painting</p><p>2. bought/costed</p><p>3. wasn't</p><p>4. was waiting/arrive</p><p>5. was reading/heard/were playing</p><p>6. was still burning/arrived</p><p>7. was looking/came</p><p>8. heard/turned/saw/was</p><p>9. was wearing/saw</p><p>10. started/was/came</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nam N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Quá khứ đơn hoặc Quá khứ tiếp diễn.

Bài giải chi tiết:

1. fell/was painting

2. bought/costed

3. wasn't

4. was waiting/arrive

5. was reading/heard/were playing

6. was still burning/arrived

7. was looking/came

8. heard/turned/saw/was

9. was wearing/saw

10. started/was/came

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

những từ chỉ chữ cái

1

Lihat jawaban (1)