Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Đ

27 tháng 12 2019 06:29

câu hỏi

tap hop con la gi


0

1


Phan T

27 tháng 12 2019 09:21

nếu mọi phần từ của A đều thuộc tập hợp B thì đó đc gọi là A con B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)