Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo L

06 tháng 8 2021 12:17

câu hỏi

tan(3x+1)=1


2

1


Lụa N

15 tháng 8 2021 04:02

3x+1=π/4+kπ; x=π/12-1/3+kπ/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tập xác định y=tan(x-pi/5)

20

Lihat jawaban (1)

giải phương trình : sin5x +2cosbìnhx = 1

21

Được xác nhận