Square root
VBT
Calculator
magnet

武文 進

28 tháng 3 2021 12:43

câu hỏi

tam giác


19

6


Huyen H

03 tháng 4 2021 13:17

có 3 đỉnh ,có 3 cạnh

T. Hữu

29 tháng 3 2021 03:16

có 3 đỉnh, có 3 cạnh.

Giang H

30 tháng 3 2021 12:03

có 3 đỉnh và 3 cạnh :3

Vương N

31 tháng 3 2021 14:55

có 3 đỉnh, có 3 cạnh

Thoa V

02 tháng 4 2021 12:14

có 3 đỉnh, 3 cạnh

Jack J

15 tháng 4 2021 12:55

Tài giỏi quá nhỉ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)