Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenthuduc N

01 tháng 11 2022 13:54

câu hỏi

Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Gọi AD là đường phân giác góc HAC. Trên AC lấy điểm E, trên tia đối HA lấy điểm F sao cho AE/AC = HF/HA = 1/3 Chúng minh: BF ⊥ EF

Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Gọi AD là đường phân giác góc HAC. Trên AC lấy điểm E, trên tia đối HA lấy điểm F sao cho AE/AC = HF/HA = 1/3
Chúng minh: BF EF


15

2


Dương V

24 tháng 12 2022 13:08

<p>ˆBAD+ˆCAD=900BAD^+CAD^=900</p><p>mà&nbsp;ˆHAD=ˆCADHAD^=CAD^</p><p>nên&nbsp;ˆBDA=ˆBADBDA^=BAD^</p><p>hay BA=BD</p><p>Xét&nbsp;ΔBDA có&nbsp;</p><p>BE/BA=BH/BD</p><p>nên HE//AD</p>

ˆBAD+ˆCAD=900BAD^+CAD^=900

mà ˆHAD=ˆCADHAD^=CAD^

nên ˆBDA=ˆBADBDA^=BAD^

hay BA=BD

Xét ΔBDA có 

BE/BA=BH/BD

nên HE//AD

Dung N

05 tháng 3 2023 05:21

<p>ˆBAD+ˆCAD=900BAD^+CAD^=900</p><p>mà&nbsp;ˆHAD=ˆCADHAD^=CAD^</p><p>nên&nbsp;ˆBDA=ˆBADBDA^=BAD^</p><p>hay BA=BD</p><p>Xét&nbsp;ΔBDA có&nbsp;</p><p>BE/BA=BH/BD</p><p>nên HE//AD</p>

ˆBAD+ˆCAD=900BAD^+CAD^=900

mà ˆHAD=ˆCADHAD^=CAD^

nên ˆBDA=ˆBADBDA^=BAD^

hay BA=BD

Xét ΔBDA có 

BE/BA=BH/BD

nên HE//AD

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận